GIA新版證書簡介

 

 GIA證書,GIA鑽石鑑定書

 

 

GIA證書,GIA鑽石鑑定書,一克拉證書

  

 

 

——

│ 延伸閱讀:車工對於鑽石的重要性 合成鑽石 鑽石真偽分辨 K金迷思之貴金屬知識大公開